Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Kralingen. Op deze website vertellen wij u meer over onze gemeente. Wij zijn een streekgemeente met ongeveer 260 leden. U bent van harte welkom om een dienst mee te maken. Wij komen gewoonlijk elke zondag om 10.00 uur en 16.30 uur bij elkaar in een kerkdienst in de Jeruzalemkerk.

Let op: indien u met de auto komt, houd dan rekening met betaald parkeren (van maandag t/m zaterdag van 9:00 uur tot 23:00 uur en op zondag van 12:00 uur tot 23:00 uur)

Live meeluisteren

Wilt u live meeluisteren? Klik dan op de start knop in de onderstaande audio speler. Het is niet mogelijk om live mee te luisteren als er geen dienst is.

Preekarchief

Wilt u een preek terugluisteren? Dat kan, alle diensten in onze kerk worden opgeslagen in het preekarchief. U kunt hier eenvoudig zoeken op voorganger, bijbelboek en meer.

Praktische informatie

De reguliere kerkdiensten vinden elke zondag plaats om 10.00 uur en 16.30 uur. In de periode van september tot en met juni wordt er maandelijks een Bijbellezing gehouden.


Liturgie zondag 25 februari 2024


Morgendienst

Lezen: Lukas 22:39-46

Tekst: Lukas 22:44

Thema: Christus’ tweede bloedstorting in de hof van Gethsémané

 1. Zijn gaan in een sprekende plaats
 2. Zijn bidden in een zware strijd
 3. Zijn zweten van grote druppels bloed

Zingen:

 • Psalm 69:1
 • Psalm 131:2,3
 • Psalm 22:3,7
 • Psalm 116:5
 • Psalm 65:9

Gespreksvragen:

 1. Waarom is de hof van Gethsémané zo’n sprekende plaats voor de tweede bloedstorting van Christus?
 2. Wat bad Christus in Zijn grote strijd en wat wilde Hij met Zijn gebed duidelijk maken?
 3. Welke les wilde Christus Zijn Kerk leren met Zijn aanhoudend en vurig bidden?
 4. Wie veroorzaakte ten diepste de tweede bloedstorting bij Christus en welk een rijke troost ligt daarin?

Opzoekvraag voor kinderen:

 1. Zing nog eens Psalm 65:9. Aan Wie mogen wij denken bij de regel: …en lonen ’s landsmans zweet?

Middagdienst

Lezen: Handelingen 16:16-34

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 27 v/a 74

Thema: De doop is ook voor de jonge kinderen van de gemeente

 1. Dat wil de Gods des verbonds
 2. Dat openbaart het teken des verbonds
 3. Dat predikt de belofte des verbonds

Zingen:

 • Psalm 25:3
 • Psalm 105:5
 • Psalm 89:2,15
 • Psalm 45:8
 • Psalm 103:9

Gespreksvragen:

 1. Welke belofte hoorde de stokbewaarder uit de mond van Paulus en voor wie was die belofte bestemd?
 2. Wat is het genadeverbond?
 3. Wat beloofd de HEERE in het genadeverbond?
 4. Waaruit blijkt dat ook jonge kinderen gedoopt moeten worden?

Opzoekvraag voor kinderen:

 1. Lees Markus 10:14. Wat zegt de Heere Jezus in deze woorden over kinderen?


Projecten

De Heere vraagt ons om barmhartigheid te tonen aan onze naasten. Vanuit deze gedachte steunen wij als gemeente diverse projecten voor hulpbehoevenden in binnen- en buitenland. 

Hulptransport naar Oekraïne

Vanuit de diaconie steunen we Stefanie de Wild in Berehove, Oekraïne. Stefanie zet zich daar in om vluchtelingen en mensen aan het front te voorzien van eten, kleding en andere hulpmiddelen. Met enige regelmaat gaat er een hulptransport met hulpmiddelen vanuit Nederland naar Stefanie. We verzamelen voedings- en hulpmiddelen voor de hulptransporten. Meer informatie kunt u op deze pagina vinden.


Zending in Siberië

We steunen de stichting Friedensstimme bij het zendingswerk in Siberië via deputaten zending. Vijfentwintig jaar geleden hebben zij Oleg Ljoebitsj uitgezonden als evangelist. Hij kwam terecht in Norilsk, een grote stad midden op het schiereiland Tajmyr in Siberië. Enkele malen per jaar collecteren we voor het zendingswerk in Siberië. Ook giften voor dit doel zijn van harte welkom. Meer informatie kunt u vinden op deze pagina. 

Activiteiten

Er zijn geen toekomstige activiteiten gepland.