Zending in Siberië


Algemeen

Project: zending in Siberië

Gift via: NL 76 INGB 0000 4088 65 onder vermelding van 'Project Zending'


Nieuws

November 2022

Het verhaal van Oleg Ljoebitsj

Ruim vijfentwintig jaar geleden vroegen de zendingsmensen van de onafhankelijke Baptisten in de voormalige Sovjetunie aan Oleg Ljoebitsj: wil jij geen zendeling worden? Hij overlegde met zijn vrouw en met de gemeente waar hij, in West-Oekraïne, lid van was. Hij werd uitgezonden, en kwam terecht in Norilsk, op het schiereiland Tajmyr. Onlangs werd zijn levensverhaal opgeschreven.

het verhaal van Oleg in een boek

Kees Eijkelboom (van St. Friedensstimme) voerde verschillende gesprekken met Oleg, en schreef het verhaal op. Het boekje werd gepresenteerd op de ontmoetingsdag van Stichting Friedensstimme, en het is te bestellen via het Dienstenbureau in Veenendaal (zending@cgk.nl) en via Stichting Friedenstimme in Gouda. Een minimumbijdrage van € 5,- wordt voor het boekje gevraagd.

September 2022

Via de afdracht van de kerkelijke kassen worden diverse zendingsprojecten gesteund. De afdracht die wij doen is specifiek bestemd voor het evangelisatiewerk van Friedensstimme in Siberië. Als u hierover informatie zou opzoeken, dan zult u tot de ontdekking komen dat Siberië een enorm groot gebied is in Noord-Azië en dan m.n. in Rusland. Het evangelisatiewerk dat wij steunen vindt plaats in het gebied/schiereiland Tajmyr. Daar werken 9 evangelisten die gesteund worden door Friedensstimme. Het schiereiland is overigens ook nog een gebied van vele duizenden vierkante kilometers. Evangelisten moeten duizenden kilometers reizen om de bevolking, die erin geloofd dat hun leven bepaald wordt door hun vooroudergeesten, het evangelie te verkondingen.

In het contactblad van Friedensstimme (maand juni, 2022) heeft een uitgebreid artikel gestaan over één van de evangelisten in dit gebied. Dit artikel hopen wij nog met u te delen.

D.V. Zondag 11 september zal één van de collecten bestemd zijn voor dit zendingsproject. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen!