Preekarchief

Aantal gevonden preken: 1009
Liturgie:
Schriftlezing: Psalm 80

Tekst: Psalm 80:15,20

Thema: Een ootmoedig gebed in een donkere tijd:
[1] Een gebed om de wederkeer van God
[2] Een gebed om de bekering tot God

Zingen:
- Psalm 85:2
- Psalm 80:5
- Psalm 80:9,11
- Psalm 123:1
- Psalm 69:14

Deze dienst is niet opgenomen.

Liturgie:
Schriftlezing: Jesaja 55

Tekst: Jesaja 55:1,2

Thema: De stem van de hemelse Koopman op de markt van vrije genade:
[1] Zijn hartelijke nodiging
[2] Zijn ontdekkende vraag
[3] Zijn onmisbaar onderwijs

Zingen:
- Psalm 49:1
- Psalm 119:34
- Psalm 63:1,2
- Psalm 32:4
- Psalm 36:2

Deze dienst is niet opgenomen.

Liturgie:
Schriftlezing: Exodus 1:1 t/m 2:3

Tekst: Hebreeën 11:23

Thema:
[1] Het gebod des konings
[2] Het schone kind
[3] Het geloof van de ouders

Zingen:
- Psalm 22:5
- Lofzang van Zacharias:3
- Psalm 68:6,7
- Psalm 108:7
- Psalm 46:6

Deze dienst is niet opgenomen.

Liturgie:
Schriftlezing: Exodus 32:19-35

Tekst: Heidelberger Catechismus Zondag 35

Thema: Maak geen beeld van God en voor God!
[1] Onmogelijk vanwege de heiligheid van God
[2] Onbetamelijk vanwege de eer van God
[3] Onnodig vanwege het Woord van God

Zingen:
- Psalm 99:1,8
- Tien Geboden:3
- Psalm 135:1,9,12
- Psalm 119:52
- Psalm 56:5
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 16:16-40

Tekst: Handelingen 16:29-31

Thema: De bekering van de stokbewaarder:
[1] Een bevende zondaar
[2] Een heilbegerige zondaar
[3] Een gelovige zondaar

Zingen:
- Psalm 146:3
- Psalm 6:2
- Psalm 130:1,2
- Lofzang van Simeon:1,2
- Psalm 89:7
Download
Liturgie:
- Psalm 147:10
- Gebed
- Schriftlezing: Genesis 9:18-29
- Psalm 87:1,4
- Toespraak 1 (ds de Bruin) over Genesis 9:26-27
- Psalm 65:1,2 (met collecte)
- Schriftlezing: Jesaja 54
- Toespraak 2 (ds Van Kooten) over Jesaja 54:1
- Zingen 54:1
- Dankgebed
- Psalm 53:6
Download
Liturgie:
Schriftlezing: 1 Koningen 18:21-40

Tekst: Heidelberger Catechismus: Zondag 34 v/a 94,95

Thema: Dient de enige, ware God:
[1] Dat is tot eer van God
[2] Dat is tot bewaring van afgoderij
[3] Dat is tot zaligheid van de ziel

Zingen:
- Psalm 22:15
- Psalm 73:14
- Psalm 115:1,2
- Psalm 68:10
- Psalm 25:10
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Handelingen 16:6-15

Tekst: Handelingen 16:13-15

Thema: De bekering van Lydia:
[1] De Heere leidde haar weg
[2] De Heere opende haar hart
[3] De Heere zegende haar huis

Zingen:
- Psalm 77:8
- Psalm 119:28
- Psalm 19:4,5
- Psalm 138:3
- Psalm 133:1,3
Download
Liturgie:
Schriftlezing:
- Handelingen 16:1-5
- 2 Timotheüs 1:1-5

Tekst: Handelingen 16:1,2

Thema: De bekering van Timotheüs:
[1] Vrucht van een Godzalige opvoeding
[2] Verdiept onder Paulus’ prediking
[3] Openbaar in de gemeente Gods

Zingen:
- Psalm 71:12
- Psalm 115:7
- Psalm 103:9
- Psalm 134:3
- Psalm 72:9,10
- Psalm 92:7
- Psalm 25:6
Download
Liturgie:
Schriftlezing: Deuteronomium 9:9-19 en 10:1-5

Tekst: Deuteronomium 10:1-5 en HC Zondag 34 v/a 92-93

Thema: De tweede wetgeving door de HEERE:
[1] De HEERE is de Wetgever
[2] De HEERE is de Wethandhaver
[3] De HEERE is de Wetvervuller

Zingen:
- Psalm 147:10
- Psalm 106:13
- Tien Geboden:1,2,9
- Psalm 40:4
- Psalm 119:49
Download