Contactkring

Er is in de gemeente een contactkring. De contactkring heeft als doel een vangnet te creëren in die gevallen waarin familie of direct betrokkenen hiertoe niet in staat zijn/ontbreken.

Coördinatie: Mevr. G. Goudriaan-Peters